Головна сторінка / main page
Новини Керівництво Комісії Рішення контракти
Розділи сайту

 
 
 
 
Регуляторні акти районної ради
Регуляторні акти

   

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту 
Іваничівської районної ради «Про орендну плату за користування майном
спільної власності територіальних громад сіл і селища району»

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Іваничівська районна рада повідомляє, що всі зауваження і пропозиції щодо вищеназваного проекту регуляторного акту приймаються в місячний строк з дня опублікування за адресою: 45300, смт.Іваничі, вул. Грушевського, 13, Іваничівська районна рада, телефон для довідок: 2-20-24.

 
Голова Іваничівської районної ради                                                                                                   А.П.Стаднік

Аналіз регуляторного впливу Друк

 

АНАЛІЗ
регуляторного впливу

Назва регуляторного акта: проект рішення Іваничівської районної ради «Про орендну плату за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району»
Назва регуляторного органу: Іваничівська районна рада
Розробник документа: Іваничівська районна рада 
Відповідальна особа: головний спеціаліст Приступа О.В.
Контактний телефон : 2-20-24

Image
Image

Проект рішення Друк

 

ІВАНИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шостого скликання 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                          ПРОЕКТ

від 2011 р. № / 
смт.Іваничі

Про орендну плату за користування майном спільної власності 
територіальних громад сіл і селища району

Відповідно до ст.ст.43; 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.9; 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна », ст.ст.12; 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рішення постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів, цінової та регуляторної політики, використання майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району та рішення постійної комісії з питань підприємництва, розвитку територій, промисловості, будівництва, торгівлі, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району, що додається ( додаток № 1 ). 2. Вважати таким, що втратив чинність: п. 1.3. рішення районної ради від 29.03.2007 р. № 8/14. 3. Викласти у такій редакції п.3.2. Типового Договору: 
у разі внесення власником змін до Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району орендна ставка змінюється у відповідності до внесених змін.
4. Опублікувати це рішення у районній газеті «Колос».

Голова ради                                                                                                                                            А.П.Стаднік
Приступа 22024

Методика розрахунку і порядку використання орендної плати Друк

 

ДОДАТОК № 1
до рішення районної ради
від    .     .2011р. №___

Методика
розрахунку і порядку використання орендної плати за користування 
майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району

1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку та використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл і селища району .
Орендна плата є платежем, який вносить Орендар незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності.
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між Орендодавцем та Орендарем, але орендна плата повинна бути не меншою від зазначеною в додатку № 1 до цієї Методики. 
За наявності заяв на оренду приміщень від двох або більше фізичних чи юридичних осіб Орендар, згідно із Законом України „Про оренду державного та комунального майна", визначається в обов'язковому порядку на конкурсних засадах. Умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати, який фіксується в договорі оренди за перший місяць оренди.
3. В окремих випадках за рішенням районної ради об'єкт може передаватися в безоплатне користування або з встановленням пільг по сплаті орендної плати.
4. Орендна плата за цією Методикою розраховується без врахування непрямих платежів - податку на додану вартість. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
5. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховуються добова, а в разі необхідності - на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. 
6. Орендна плата при переукладанні договору оренди, передачі об'єкта в оренду розраховується у такій послідовності;
- визначається розмір місячної орендної плати, яка фіксується в договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати на наступний період. 
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
7. Розмір орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, установами - одна гривня в рік.
8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 5 відсотків початкової вартості орендованого майна. Орендодавець здійснює експертну оцінку орендованого майна, що передається в оренду, у разі його повного зносу.
9. Терміни внесення орендної плати встановлюються не пізніше 5 числа наступного місяця, за який проводиться оплата. Штрафні санкції щодо порушення цих термінів визначаються договором у відповідності до чинного законодавства.
У договорі оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5 - денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10 -денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).
10. Оренда плата зараховується орендодавцеві і спрямовується:
За оренду нерухомого майна:
в бюджетних установах, організаціях -100 відсотків підприємству, установі організації, на балансі яких перебуває це майно, які використовуються на утримання та відновлення майна;
в госпрозрахункових підприємствах - 70 відсотків підприємству на балансі якого перебуває майно, 30 відсотків до районного бюджету.
За оренду цілісних майнових комплексів та на нерухоме майно, що не перебуває на балансі підприємств, установ або організацій спільної власності територіальних громад сіл і селища району :
- 100 відсотків до районного бюджету;
- за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації.
11. До орендної плати не включається і сплачуються окремо витрати на утримання орендованого майна, включаючи експлуатаційні витрати, а також вартість інших послуг (тепловодопостачання, каналізація, енергопостачання тощо), які згідно з договором оренди, надаються Орендодавцем.


Приступа 22024

 

Додаток 
до Методики розрахунку і порядку використання 
орендної плати, за користування майном спільної 
власності територіальних громад сіл і селища 
району затвердженої рішенням районної ради
від   .   .2011 р. №___

 

Орендна плата за використання нерухомого майна, 
що є спільною власністю територіальних громад сіл
і селища району в грн. за 1 кв.м.

№п/п - Використання приміщень за функціональним призначенням -  Щомісячна орендна плата в грн. за 1 кв.м. орендованої площі

1. Заклади шоу-бізнесу, комерційні зали, біржі брокерські, маклерські і рекламні контори, рієлтерські та страхові компанії не менше 28 грн.
2 Органи управління (офіси) підприємств і установ, фірм, компаній та інших суб'єктів господарювання не менше 16 грн.
3 Банківські, фінансові та кредитні установи не менше 24 грн.
4 Юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері права, надання юридичних, консалтингових та нотаріальних послуг не менше 16 грн.
5 Туристичні організації не менше 16 грн.
6 Проектні організації та конструкторські бюро не менше 16 грн.
7 Заклади з надання стоматологічних послуг не менше 16 грн.
8 Спортивні, тренерські зали комерційного характеру не менше 16 грн.
9 Підприємства виробничої сфери -(промисловість) будівельні і ремонтні організації не менше 5 грн.
10 Підприємства по виробництву продуктів харчування не менше 5 грн.
11 Підприємницька діяльність в галузі охорони здоров'я не менше 13 грн.
12 Гаражі, окремі будівлі під складські приміщення без здійснення .торгівлі не менше 10 грн.
13 Заклади торгівлі, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю (надають посередницькі послуги в цій сфері):
13.1 непродовольчими товарами не менше 19 грн.
13.2. продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи)" не менше 19 грн.
13.3. алкогольними і тютюновими виробами не менше 24 грн.
13.4. плодоовочевою продукцією не менше 8 грн.
13.5. фірмові магазини вітчизняних товаровиробників не менше 8 грн.
13.6. товарами дитячого асортименту не менше 5 грн.
13.7. відділи для продажу хліба та хлібобулочних виробів, молока, молокопродуктів та дитячого харчування, заклади, що обслуговують виключно пільгові категорії населення , фермерські господарства не менше 5 грн.
13.8. ювелірними виробами та антикваріатом не менше 28 грн.
13.9. заклади книжкової торгівлі, канцелярськими товарами не менше 5 грн.
14 Підприємства громадського харчування:
14.1. Ресторани не менше 28 грн.
14.2. бари, кафе (з реалізацією горілчаних виробів) не менше 24 грн.
14.3. кафе (без реалізації горілчаних виробів) не менше 8 грн.
14.4. Їдальні, дитячі кафе, кафе-морозиво, магазини кулінарії не менше 5 грн.
15. Підприємства побутового обслуговування :  
15.1. Ремонт взуття, одягу не менше 8 грн.
15.2. Перукарські послуги не менше 12 грн. 
16. Автомайстерні, автозаправні станції не менше28 грн.
17. Лазні та пральні загального користування не менше 12 грн.
18. Установка в приміщеннях:
18.1. Ігрових автоматів не менше 24 грн.
18.2. Ігрових автоматів для дітей не менше12 грн.
18.3. банкоматів, автоматів із продажу телефонних карток не менше 20 грн.
19. Розміщення реклами на фасадах і дахах будівель та споруд не менше 16 грн.
20. Видавництва літератури та редакції журналів і газет не менше 6 грн.
21. Аптеки не менше 13 грн.
22. Підприємства поштового зв'язку не менше2 грн. 
23 Відділення банків, що приймають платежі від населення не менше 16 грн.
24. Майстерні художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок не менше 7,5 грн.
25. Музеї, меморіальні кімнати трудової та військової слави, бібліотеки та архіви не менше 2,5 грн.
26. Дитячі приватні дошкільні заклади, заклади освіти, фізкультури і спорту не менше 7,5 грн.
27. Релігійні організації не менше 7,5 грн.
28. Громадські приймальні депутатів всіх рівнів не менше 7,5 грн.
29 Громадські неприбуткові організації ветеранів, інвалідів праці та загального захворювання, інвалідів війни і прирівняних до них категорій, інвалідів, які постраждали внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС (групи 1-3 категорії 1):
- до 50 кв.м. - 2 грн. за 1 кв. м..

- більше 50 кв.м. - не менше7,5 грн.
30. Громадські організації, що не займаються комерційною діяльністю не менше 7,5 грн.
31. Інші заклади, що не увійшли до цього переліку не менше 16 грн.

 
Примітка:

1. Орендна плата, встановлена відповідно до Методики, є базовою для проведення конкурсу.
2. Орендні ставки для Орендарів, що створені за рахунок майна спільної власності територіальних громад сіл і селища району, застосовуються з коефіцієнтом - 0,8.
3. Розмір орендної плати коригується на коефіцієнти, що враховують місце розміщення орендної площі в об'єкті:
Кб - 0,4 - у підвалах, горищах;
Кб - 0,5 - у напівпідвалах та цокольних приміщеннях;
Кб - 1,0 - для інших приміщень.
У випадку, коли Орендар орендує приміщення з різними значеннями Кб, то при розрахунку орендної плати приймається більше Кб. 
4. Розрахунок орендної плати та плати за комунальні послуги для усіх орендарів проводиться з корисної площі займаних приміщень, помноженої на коефіцієнт коригування - К. Розрахунок коефіцієнту проводиться формулою:
К=Sз/Sк, де 
Sз - загальна площа будинку за інвентарною справою, кв.м.
Sк - корисна площа будинку за інвентарною справою, кв.м.
5. При передачі в оренду майна, що розташоване в сільській місцевості, щомісячна орендна плата застосовується з врахуванням коефіцієнта коригування - 0,5Привітання голови РР (01)


Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

З повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь


  / annunciation

Погода / weather