Головна сторінка / main page
Новини Керівництво Комісії Рішення контракти
Розділи сайту

 
 
 
 
Інвестиційно-проектна діяльність
ОГОЛОШЕННЯ

Конкурс на участь у навчаннях для новообраних жінок-депутаток Волинської області

Обласне громадське об’єднання «Волинські перспективи» приступило до реалізації проекту «Використання людського капіталу та підвищення компетентності новообраних жінок-депутаток Волинської області у їх громадсько-політичній діяльності з користю для громади». Даний проект підтриманий і фінансується при підтримці Міжнародного благодійного фонду «Український Жіночий Фонд».

Мета проекту: підвищення компетентності новообраних жінок-депутаток місцевих (сільських та селищних) рад Волинської області у їх громадсько-політичній діяльності через проведення тренінгових навчань та проведення менторських зустрічей з депутатами Волинської обласної ради та Верховної ради України.

Учасниці проекту пройдуть навчання на тренінгах: «Жіноче лідерство. Формування політичного іміджу», «Успішна комунікація та вихід з конфліктних ситуацій», «Соціальне партнерство та активізація місцевих громад», «Фандрейзинг та залучення інвестицій у розвиток територіальних громад».

В рамках проекту буде сформована група менторів, яка складатиметься із депутатів та депутаток, які мають великий позитивний досвід у громадській діяльності і готові ним поділитися із новобраними депутатками – учасницями проекту.

Отримані знання учасниці проекту будуть застосовувати для розвитку територіальних громад, які вони представлятимуть. Напрацювання, досвід, отриманий протягом реалізації проекту, ляжуть в основу посібника «Порадник сільській депутатці», який стимулюватиме та націлюватиме інших жінок-лідерок бути ініціативними та брати активну участь у громадсько-політичному житті суспільства.

В результаті реалізації цієї ініціативи буде розкритий потенціал жінок-депутаток для вирішення суспільних проблем в інтересах становлення громадянського суспільства та розвитку територіальних громад в умовах децентралізації.

Запрошуємо до участі у проекті новообраних жінок-депутаток сільських та селищних рад Волинської області!


Просимо надсилати заповнені анкети на електронну адресу natalialytvyna@gmail.com.

Довідки за телефонами: +30506904829, +380992020442, +380332767666

Термін подання анкет - 01 лютого 2016 року.


Анкета на участь у проекті
«Використання людського капіталу та підвищення компетентності новообраних жінок-депутаток
Волинської області у їх громадсько-політичній діяльності з користю для громади»

Ваші прізвище, ім’я, по батькові
Ваші контакти (номер мобільного телефону, електронна пошта, поштова адреса)
Назва місцевої ради, яку ви представляєте
Чому Вас зацікавила участь у проекті?
Яких знань не вистачає Вам для того, щоб відчувати себе лідером громади?
Які зміни Ви хотіли б бачити у своїй громаді?
Які найбільші проблеми існують у вашій громаді? (ваша власна точка зору)
Як плануєте використати набутий досвід у своїй громадській та професійній діяльності?
Чи готові ви поділитися набутим у проекті досвідом та напрацюваннями зі своїми колегами,членами громади?

Участь в проекті передбачає участь у чотирьох одноденних тренінгах з 9.00 до 18.00. Якщо ви знаєте, що не зможете виділити цей час у своїй діяльності, просимо не витрачати час на заповнення анкети.

Просимо надсилати заповнені анкети на електронну адресу natalialytvyna@gmail.com.

Довідки за телефонами: +38-0506904829, +38-0992020442, +38-0332-767-666
Інформація про Іваничівський район

Становлення економіки України та її адаптація до вимог європейської спільноти вимагає особливої уваги до регіонального розвитку. Невід’ємною складовою цієї стратегії є інноваційна політика, що насамперед базується на створенні сприятливого інвестиційного клімату, а також формуванні дієвих структур для її реалізації і налагодження ефективного механізму взаємодії між ними, тобто формування сприятливих умов для функціонування суб’єктів інноваційної діяльності та розвитку підприємництва у інноваційній сфері.
    Незважаючи на труднощі, інноваційна сфера України зберігає життєздатність і тенденцію розвитку. Цьому сприяють як ринкові, так і адміністративні важелі. Місцевого самоврядування при цьому відіграє не останню роль. Особливо це стосується інвестиційних аспектів інноваційної діяльності. Інвестування капіталів в нові технології дозволить суттєво активізувати виробничу активність, збільшити кількість робочих місць, а також, що особливо важливо, стимулюватиме інноваційний розвиток підприємств, організацій, а отже розвиток регіонів та економіки країни вцілому.
    Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.     Основним об’єктом інноваційної діяльності є інновації – новостворені і вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери, забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії.
    Відповідно до Закону України “Про інноваційну діяльність” (36/02-ВР) об'єктами інноваційної діяльності виступають:
 • інноваційні програми і проекти;
 • нові знання та інтелектуальні продукти;
 • виробниче обладнання та процеси;
 • інфраструктура виробництва і підприємництва;
 • організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і соціальної сфери;
 • сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
 • товарна продукція;
 • механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
    Пріоритетними напрямками у сфері залучення іноземних інвестицій є:
 • розвиток агропромислового комплексу, створення нових і реконструкція діючих потужностей харчової і переробної промисловості;
 • машинобудівна, деревообробна та легка галузі;
 • реконструкція і технічне переобладнання підприємств;
 • охорона довкілля та розвиток соціальної інфраструктури;
 • туристично-рекреаційний комплекс.
    Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.
    В Іваничівському районі районі є всі необхідні можливості для створення з участю іноземних інвесторів підприємств з іноземними інвестиціями, спільних підприємств, франчайзингових підприємств, філій ТНК. Цьому сприяє наявність здорової конкуренції, відсутність монополій, значний людський потенціал, а також різностороння підтримка іноземного інвестора органами місцевої влади, яка полягає в створенні сприятливих умов для діяльності іноземних інвесторів, наданні консультацій щодо можливостей залучення іноземних інвестицій, у врегулюванні спорів, а також у всілякому стимулюванні припливу іноземного капіталу в межах своєї компетенції.
Станом на 1 липня 2015р. загальний обсяг прямих іноземнихінвестицій (з початку інвестування) становив майже 1 млн.дол.США, або 30 дол. в розрахунку на одного жителя району (в області – 240 дол.). Частка району в загальному обсязі інвестицій в область становила 0,4%. За обсягом іноземних інвестицій район посідає 9 місце в області.

Основними країнами–інвесторами економіки району є Кіпр, Нідерланди. На них припадало понад 99% загального обсягу інвестицій.

Іноземні інвестиції надійшли на підприємства, що здійснюють діяльність у сфері сільського, лісового та рибного господарства, професійної, наукової та технічної діяльності.
    Іваничі вигідно від інших регіонів вирізняється своїм транспортно-географічним положенням на перетині важливих торговельних потоків до країн Західної Європи.
    Іваничі - традиційно трудонадлишкова область і ринок праці є особливо привабливим, оскільки для нього характерним є:
 • високий рівень освіти та кваліфікації кадрів;
 • велика пропозиція трудових ресурсів;
 • сприятливі економічні умови;
 • керованість трудовими ресурсами (через місцеві центри зайнятості населення).
    Аналізуючи досвід роботи вже існуючих місцевих підприємств з іноземними інвестиціями, можна однозначно стверджувати про успішність таких капіталовкладень. Отож, іноземним інвесторам досить лише посіяти зернинки в нашу родючу волинську землю, а врожай не забариться.
    Потенційним інвесторам пропонуються перспективні сфери вигідного вкладання коштів у розвиток, перепрофілювання підприємств, організацію нових високоефективних виробництв на базі існуючих підприємств і незавершених будівництвом об’єктів.
ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ (01) Організація громади «Риковичі» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Риковичі », вул. Центральна, 68а, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Риковичі, вул.Центральна, 76а. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 10.30 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-4-33.


Організація громади «Топилище» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Топилище », вул. Центральна, 47, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Топилище, вул. Центральна, 34а. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 12 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-4-12.


Організація громади «Прибужжя» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Мовники », вул. Інтернаціональна, 6, заміна покрівлі. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Мовники, вул. Лесі Українки, 19. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 15 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-1-42.


Організація громади «Бортнів» та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ») запрошують ліцензованих підрядників з доброю репутацією надати запечатані цінові пропозиції для виконання робіт у межах Мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі с. Бортнів », вул. Інтернаціональна, 2, заміна вікон на енергозберігаючі, покрівлі та утеплення фасаду. Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних робіт. Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за адресою : смт. Іваничі, вул. Грушевського 13, ресурсний центр громад та с.Бужанка, вул. Перемоги,15. Пропозиції подаються за вищезазначеною адресою не пізніше 16.30 години 11 липня 2013 року. Додаткова інформація за телефоном 2-20-24, 96-8-42.


Привітання голови РР (01)


Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

З повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь


 / annunciation

Погода / weather