Головна сторінка / main page
Новини Керівництво Комісії Рішення контракти
Розділи сайту

 
 
 
 
  Положення про президію районної ради
ПОЛОЖЕННЯ про президію районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 03.12.201 р. №2/5ПОЛОЖЕННЯ


про президію районної ради

І. Загальні положення


1. Президія районної ради (далі президія) є дорадчим органом ради, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і діє при голові районної ради для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій.
2. Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою голова ради, заступник голови ради, голова районної державної адміністрації (якщо не є депутатом районної ради – з правом дорадчого голосу), голови постійних комісій.
3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.
4. Президію очолює голова районної ради, а у разі її відсутності – заступник голови ради.

ІІ. Організація роботи президії

5. Засідання президії скликається головою районної ради, його заступником в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини складу президії. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданні президії бере участь при потребі заступник голови або секретар комісії.
6. На засідання президії можуть запрошуватись і брати участь з дорадчим голосом інші депутати районної ради, заступники голови, керівники відділів, управлінь, інших служб районної державної адміністрації, селищний та сільські голови, керівники районних організацій і установ, громадських об'єднань та політичних організацій за запрошенням. 7. Головуючим на засіданні президії є голова ради, а при його відсутності - заступник голови ради.
8. Засідання президії оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
9. Президія з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів президії, присутніх на засіданні.
10. Організаційне забезпечення роботи президії здійснює керуючий справами виконавчого апарату районної ради.
11. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
11.1. Погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради.
11.2. Вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів.
11.3. Координація діяльності постійних комісій у вивчені, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради.
11.4. Підготовка пропозицій щодо кандидатур голів постійних комісій, інших посадових осіб, яких обирає, затверджує або погоджує рада.
12. За дорученням районної ради президія ради може здійснювати інші повноваження в межах компетенції ради.

Привітання голови РР (01)


Щиро вдячний Вам за те, що завітали на офіційний сайт Іваничівської районної ради

З повагою, голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь


  / annunciation

Погода / weather